flag_FR

Korte beschrijving

Turbo in plaats van bergaf: Flink gas geven met de GfA e.V.!

De Vereniging voor Werkmethodologie (GfA e.V.) is sinds 1954 bezig met praktische methoden en holistische concepten voor een zelfbepaald leven en werken. De activiteiten en publicaties van de vereniging zijn op mensen gericht die zich professioneel willen ontplooien en zich privé willen verder ontwikkelen. Daarbij wordt in de gemeenschap een heel scala aan geleefde competenties aangeboden. De leden delen hun ervaringen en ontwikkelen gedegen strategieën voor het oplossen of het optimaliseren van problemen. Daarbij blijft de gevestigde vereniging altijd op de hoogte. Sociale mediakanalen en taalassistenten zoals Alexa maken net zo deel uit van het aanbod als video’s en klassieke media. De regionale groepen en werkgroepen richten zich op de onderwerpen:

  • Het geven van impulsen voor de levensvorming en voor de professionele ontwikkeling
  • Effectiviteit en efficiëntie in het gebruik van eigen energieën en middelen
  • Competentie voor het oplossen van problemen in het privéleven en professionele situaties
  • Oriëntatie in tijden van wereldwijde economie, flexibele arbeidsorganisatie, segmentatie van de maatschappij en media- en informatievloed.

 

Met een GfA-lidmaatschap kunt u deel uitmaken van een gemeenschap die bestaat uit mensen van alle leeftijden. In het netwerk van deskundigen zijn experts uit vele professionele sectoren actief. Dit varieert van ambachtslieden tot jonge ondernemers in de e-commerce. Pensioen is geen obstakel voor GfA geïnteresseerden. Integendeel. Vele jaren van levens- en werkervaring bieden de mogelijkheid tot interessante input voor groepsavonden, seminars, lezingen, podcasts en andere aanbiedingen.

 

Onderwerp gerichte werkgroepen: Dit is waar de muziek speelt!

De leden van de vereniging komen in verschillende werkgroepen bijeen om de onderwerpen op verschillende manieren te onderwijzen of te leren. Onder andere:

  • Werkgroep “AI”
  • Werkgroep „Kunst, Cultuur, Galerij, Muziek“
  • Levensontwerp en oriëntatie op de toekomst
  • Beroep en carrière

 

Op de golven van het succes: De geschiedenis van de GfA

De uitvinder Gustav Großmann legde de basis voor de GfA in figuurlijke zin. Hij was een pionier op het gebied van methodische werk- en levensvorming in Duitsland en vond vele aanhangers voor zijn Großmann methode. De oprichters van de vereniging waren allemaal leerlingen van deze beroemde rationaliseringsdeskundige.

Ze wilden elkaar helpen en kennishiaten dichten. Deze ondersteuning staat nog steeds op de eerste plaats. Al snel kwamen er internationale leden uit bijvoorbeeld Oostenrijk, België en Zwitserland bij de gemeenschap. De vereniging kreeg aanzien en de media werden zich bewust van de hoge kwaliteit van de lezingen en activiteiten. Sommige werden zelfs op televisie uitgezonden.

Goede redenen voor het lidmaatschap

Vele managers en consultants hebben dankzij de GfA een breed publiek bereikt en hebben hun bekendheid enorm kunnen vergroten. Andere leden hebben een enorme vooruitgang in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen bereiken met behulp van competente contacten binnen de gemeenschap. Niet alleen start-ups profiteren van de geconcentreerde competentie, maar ook ervaren zakenmensen krijgen steeds belangrijke impulsen om hun bedrijf op koers te kunnen houden. Niet te onderschatten is immers “vitamine B” een vanzelfsprekend onderdeel van een levendig netwerk waar de leden elkaar regelmatig ontmoeten.

Er zijn dus talrijke goede redenen om zich bij de GfA aan te sluiten. Het bijbehorende aanvraagformulier kan worden gedownload van de website.